Een kerstpakket dat blijk geeft van maatschappelijke betrokkenheid valt altijd in goede aarde. Een persoonlijk berichtje in het kerstpakket aan uw medewerkers maakt een kerstpakket bijzonder. Maak uw kerstpakket dit jaar op deze twee manieren bijzonder opvallend door de kerst-cd van the Flying Birds, een band bestaande uit verstandelijk gehandicapten.

Het centrale thema van deze cd is integratie in al zijn facetten. Met veel plezier denk ik terug aan de opnames in basisschool de “Compaan” in Almelo. Hier is een start gemaakt met het “anders naar elkaar kijken”. Door samen muziek te maken, veranderde de aanvankelijk aanwezige angst voor het onbekende (van de kinderen) in onbevangen plezier hebben! Dat gold ook voor de medewerking van het Melbuul'n Piratenkoor. Voor mij zijn deze samenwerkingen de winst van de cd.

De gedachte van integratie krijgt ook meer inhoud doordat bekende Nederlanders niet alleen voor, maar nu ook juist met verstandelijk gehandicapten muziek maken. Herman Finkers, Benny Jolink (plus Normaal), Jannes, Marga Bult, Henk Wijngaard, minister Aart Jan de Geus, oud-minister Hans Dijstal hebben meegewerkt aan onze cd. Een optreden wordt begeleidt door Herjan Holterman of door Hans Klerkx

Nog een stap verder was, dat twee “geboren” tegenstanders op het sportieve vlak samen zingen in één kerstnummer. Bij de opnames met TC Twente en Heracles waren het ineens geen concurrenten, maar collega’s.

Voor uw werknemers is sociale betrokkenheid met de gehandicapte medemens van belang. Daarnaast moet het product er goed uitzien en in ons geval ook goed klinken. Dat de muziek van the Flying Birds goed klinkt, blijkt wel uit het feit dat we werden uitgenodigd te spelen op een feest n.a.v. onze cd’s. Pas op de feestavond zelf bleek voor onze opdrachtgever dat de leden van de band een verstandelijke handicap hebben. Het feest werd een groot succes en inmiddels zijn we vaker uitgenodigd.

De cd wordt tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden, zodat het een onderdeel van uw kerstpakket kan zijn. Op de cd-hoes kan de naam van uw organisatie met uw logo opgenomen worden en aan de binnenkant van de cd-hoes is een bijna volledige pagina gereserveerd voor een persoonlijke kerstgroet van u.

Ik zou het zeer waarderen als u het toevoegen van deze cd in overweging wilt nemen.

Hans Klerkx, muziektherapeut/agoog, Stichting Dagcentra Twente & Twentse Zorgcentra

Bestellen